slovensko| english| deutsch

 
 
 1. Samostojne razstave
 2. Pomembnejše skupinske razstave
 3. Nagrade
 4. Priznanja in časti
 5. Likovne kolonije
 6. Organizacija in sodelovanje v umetniških projektih

 7. Opravljam ali sem opravljal tudi nekatere funkcije na kulturno umetniškem področju:
  • Vodja Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju
  • Član umetniškega sveta Galerije Velenje ( od 2000 do 2009)
  • Član sveta Galerije Velenje (od 2009)
  • Vodja razstavišča Barbara Premogovnik Velenje (od 1991)
  • Član upravnega odbora Društva šaleških likovnikov (do 2007)
  • Član pripravljalnega odbora za ustanovitev umetniške gimnazije in prostorov DŠL v vili Rožle v Velenju
  • Član odbora za kulturo pri županu občine Šoštanj
  • Član odbora za kulturo pri županu mestne občine Velenje
  • Član odbora za pripravo praznovanja dneva rudarjev (od 1994 do 2005)
  • Vodja prireditev Ex tempore Premogovnik Velenje in likovnih kolonij Premogovnik Velenje (od 1995- 2005)
  • Vodja prireditve otroških likovnih kolonij ob praznovanju dneva rudarjev (od 1995 - 2005) in izdelava idejnih zasnov za postavitev otroških likovnih del v izložbah trgovin Era v Velenju in Šoštanju
  • Član uredniškega odbora literarnega almanaha Hotenja (od 1998 do 2004)
  • Član odbora za poslovna darila Premogovnika Velenje (1998)
  • Član odbora za pripravo likovne prireditve Likovni svet otrok v Šoštanju (1995)
  • Član žirije otroške likovne kolonije Sveta za preventivo v cestnem prometu Velenje ( 2003, 2004)
  • Član žirije otroške likovne kolonije Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju (2001, 2002)

  Postavitve razstav in pobude za ustanovitev razstavišč:
  • Izbor in postavitev likovne opreme z otroškimi deli hotela Barbara v Fiesi
  • Likovna oprema restavracije Klub v Velenju
  • Izbor in postavitev likovne opreme v poslovnih prostorih PS Premogovnika Velenje
  • Preko sto petdeset postavitev razstav v Razstavišču Barbara Premogovnik Velenje in izdelava osnutka zloženke za razstavišče
  • Sopostavitelj razstav likovne kolonije v Bessansu in Bonvalu v Franciji (skupaj z Istvanom Madarassy)
  • Pobuda za ustanovitev in postavitev prve razstave v razstavišču Črna garderoba v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju (Ex tempore 1999)
  • Postavitev prve razstave v rudarski kopalnici v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju (Oprani kipi)
  • Pobuda za ustanovitev in postavitev prve razstave v Mestni kavarni v Šoštanju (Galerija na štengah)
  • Izdelava načrta za postavitev novoletne razsvetljave v Šoštanju – zvezdno nebo na trgu, osvetlitev arkad na Cesti talcev 2, krožišče, kandelabri
  • Pobuda, izdelava osnutka in sodelovanje pri izdelavi »Častne knjige obcine Šoštanj« in »Zvezdne knjige želja«
  • Sorganizacija nekaterih razstav v Mestni galeriji Šoštanj ( Berjack, Skocir, Braniselj, Toman K., …)
  • Pobuda za ustanovitev »Male Metelkove« v prostorih Tovarne usnja Šoštanj - nerealizirano
  • Idejna zasnova za skulpturo Mobil - Vse se vrti okoli premoga

  Sodelovanje v drugih umetniških projektih:
  • Član tamburaškega orkestra Koleda iz Velenja
  • Član in vodja glasbene skupine (Nazaj k zvezdam, Slepo črevo, Soho…) 1980 -1989
  • Tekstopisec in skladatelj v omenjeni glasbeni skupini
  • Soavtor glasbe za gledališko predstavo AG Velenje ( Dva bregova )
  • Soavtor glasbe za animiran film Marjana Močilnika ( Zidova)
  • Soavtor animiranega filma »Zvoni« skupaj z Marjanom Mocilnikom (scenarij in soizdelava animacij) - manjka glasba
  • Urednik štirih pesniških zbirk – Štirje pesniki na kosu lignita ( Salobir, Vrenčur, Lipičnik, Špegel ) - 1995
© 2007 Stojan Špegel. Vse pravice pridržane. Izvedba