slovensko| english| deutsch

 
 

LIKOVNA KRITIKA

 1. Mario Berdič - Industrijski motiv - Maribor 2018
 2. Rudarska industrija - Trbovlje nov. 2017
 3. Poetika pokrajinskih in industrijskih motivov / Velenje 2017
 4. Industrijski motiv / Sežana 2017
 5. Anamarija Stibilj Šajn - JAŠKI in RazGLEDNICE - Galerija knjižnice Tolmin (feb.2016)
 6. Matija Plevnik - Recenzija ob razstavi Snovalci podob (2015)
 7. Milena Zlatar - Slike Raz-glednice Stojana Špegla (2014)
 8. Tatjana Pregl Kobe - Nepredvidljive višave sanjskih vizij (2013)
 9. Anamarija Stibilj Šajn, ob razstavi v Galeriji MIK v Ljubljani (2013)
 10. Bojan Čokl - iz kataloga slikarske kolonije Izlake - Zagorje 2012
 11. Goran Milovanoviæ - ob slikarski koloniji Zibika - Tinsko 2012
 12. Tatjana Pregl Kobe, Ob razstavi v Galeriji Jožef Štefan - LJ (oktober 2009)
 13. Boris Gorupič - Savinov likovni salon Žalec (januar 2009)
 14. Tatjana Pregl Kobe - Iz kataloga ob razstavi POETIKA (maj 2008)
 15. prof. Darko SLAVEC, november 2007
 16. Ivan DOBNIK - Sanjsko - magične pokrajine (2007)
 17. Mare Cestnik - Recenzija v reviji "AMPAK" (2007)
 18. mag. Milena Koren Božiček - iz knjige Notranje pokrajine - slike (2007)
 19. Lojze Zavolovšek, akad. slikar (2006)
 20. Benyi Arpad, likovni kritik in akad.slik.
 21. Vlado Sagadin, umetnostni zgodovinar
 22. dr. Cene Avguštin, iz otvoritve razstave v galeriji Pungert v Kranju
 23. Milan Todič, akad.slik.
 24. dr. Mirko Juteršek, iz kataloga Špegel 1998
 25. dr. Mirko Juteršek, iz zloženke ob razstavi v razstavišču Barbara
 26. prof. Darko Slavec, akad.slikar - z razstave v Galeriji Idrija
 27. prof. Darko Slavec, iz kataloga Na prelomu tisočletja

Slikar Špegel Stojan je izredno nadarjen slikar, saj kljub neformalni slikarski izobrazbi na področju slikarske kreativnosti presega nekatere akademsko izobražene slikarje. Njegova slikarska kreativnost se izraža v izbrani motiviki in v pristnem odnosu do okolja, v katerem živi, v barvitostih in razpoznavni slikarski invenciji v njegovih slikah, v stalnem raziskovanju novih vsebin in likovnih interpretacij, ki nadgrajujejo predhodni opus, v izrednem občutku za barve in njihovo medsebojno harmonično in kontrastno učinkovanje, v fleksibilni uporabi najrazličnejših oblik in velikosti formatov, na katere slika, v številni izbiri načinov in slikarskih pristopov k obravnavani temi. Ti načini in pristopi se izražajo na relacijah med temperamentnim in racionalnim načinom slikanja, med lazurnim in pastoznim slikarskim nanosom barve, med risarskimi in slikarskimi intervencijami v likovnem prostoru slike, med izražanjem v samostojnih formatih ali v obliki diptihov in triptihov, med uporabo bežne skice in dolgotrajnega odslikovanja itd. Tisto, kar še posebej odlikuje Špeglovo slikarstvo, je toplina, energetska moč in barvitost, ki izžareva iz njegovih slik, kot tudi velika kompleksnost optičnih provokacij, izhajajočih iz velikega števila likovno vzorčnih podatkov.
V njegovih slikah je opazna neprestana nemirnost pritajenih vzorčnih vsebin znotraj posameznih oblikovnih polj, ki omogočajo barviti, živi in slikarski utrip ob istočasni izčiščenosti slik, popolni različnosti in istočasni harmoničnosti njihovih sestavnih delov, prepletanje organsko – geometričnih sistemov in modulacijsko zasnovanih odnosih toplih in hladnih barv v nedeljivo celoto, kar vse ustvarja vtis popolnega in živega likovnega organizma.
Slikar Stojan Špegel ne samo odličen slikar, temveč je prav tako uspešen pesnik, oblikovalec, glasbenik in organizator najrazličnejših slikarskih razstav, slikarskih tečajev, kolonij in prireditev, ter je tudi sam udeleženec številnih likovnih kolonij dama in v tujini. Je torej vsestranska osebnost, ki v slovenskem likovnem prostoru s svojo likovno angažiranostjo še veliko obeta. Še posebej v zadnjih desetih letih se je veliko izobraževal in izpopolnjeval na likovnem področju na različnih tečajih, seminarjih in predavanjih. Ker je slikarsko hitro učljiv, dojemljiv in slikarsko aktiven, lahko trdim, da je že dosegel zavidljivo stopnjo znanja, kar dokazuje s kvaliteto svojih likovnih del.
Slikarstvo Stojana Špegla dokazuje, kako lahko notranja duhovna in osebnostna moč nadarjenega slikarja dosega kljub neformalni likovni izobrazbi visoke ustvarjalne nivoje in izvirne likovne invencije.

prof. Darko SLAVEC

© 2007 Stojan Špegel. Vse pravice pridržane. Izvedba